Aktuální informace:

  • Nahrávání nových příspěvků je uzavřeno

  • Termín pro odevzdání příspěvku je prodloužen do 30. září 2020
  • Termín konference je posunut na čtvrtek 19. listopadu 2020 
  • V případě, že nebude možné se zúčastnit konference osobně z důvodu uzavření hranic, bude konference probíhat jako videokonference.